MY MENU

Knowledge Of Reflective

หลักการสะท้อนแสง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ

1. แบบทรงกลมหรือลูกแก้ว (Bead Shape) มีคุณลักษณะสามารถเกิดการหักเหของแสงเมื่อมีแสงตก กระทบ ได้ในองศาที่กว้าง

2. แบบปิระมิด 3 ด้าน (Prism Shape) มีคุณลักษณะสามารถเกิดการหักเหของแสงกระทบไปตามด้านทั้ง 3 ด้านเมื่อมีแสงตกกระทบ และสะท้อนกลับในจุดกำเนิดของแสงที่ดีกว่าแบบลูกแก้ว