MY MENU

บริษัท

บริษัท รีเฟล็ก ไซน์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545

รีเฟล็ก ไซน์  ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อกั๊กสะท้อนแสง,ผลิตภัณฑ์และวัสดุสะท้อนแสง,อุปกรณ์จราจร และ อุปกรณ์ด้านการกู้ภัยตามความต้องการของลูกค้าทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้า ที่มุ่งเน้น และเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทั้งในกลางวันและกลางคืน และครอบคลุมไปถึงการกู้ภัย และลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งช่วยลดความสูญเสียในแง่ของเศรษฐกิจ และสังคมให้แก่ประเทศชาติ

รีเฟล็ก ไซน์ : นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์สะท้อนแสง

รีเฟล็ก ไซน์  คิดค้นนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์สะท้อนแสง และอุปกรณ์จราจรเพื่อความปลอดภัย ทั้งกลางวันและในยามค่ำคืน ด้วยรูปแบบของดีไซน์ที่ทันสมัยและคุณภาพการ ผลิตที่ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับโลก รีเฟล็ก ไซน์ จึงได้รับความวางใจให้ใช้ ในหน่วยงานต่างๆของราชการและเอกชนเสมอมา

รีเฟล็ก ไซน์ : มุ่งเน้นในเรื่องการดีไซน์ และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ

รีเฟล็ก ไซน์  มุ่งเน้นในเรื่องการดีไซน์ คิดค้นพัฒนารูปแบบใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลาย รูปแบบ อาทิเช่น เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ปลอก แขนสะท้อนแสง ไซเรนแบบต่างๆ ป้ายเครื่องหมายจราจร แผงกั้นเหล็ก กระบองไฟเรืองแสงกระพริบ และอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ใช้ในงานจราจรต่างๆ อีกมากมาย

รีเฟล็ก ไซน์ : ใส่ใจคุณภาพการผลิต

รีเฟล็ก ไซน์  ใส่ใจคุณภาพการผลิต คัดเลือกวัสดุสะท้อนแสงที่มีคุณภาพ สามารถมองเห็นได้ ชัดเจนทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน เพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ทีได้ มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อย่างแท้จริง